Komunikat Wójta Gminy Gorzków do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przygotowania tych obiektów do okresu zimowego.
        Przygotowanie to powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji gazowych i przewodów kominowych.

        Ponadto do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagroźnić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Zastepca Wójta
/-/ dr Piotr Cichosz