Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja na temat postępowania w przypadku podejrzenia występowania koronawirusa

Szanowni Państwo,
Wobec pojawiających się sygnałów o powrotach osób do gminy Gorzków  z północnych Włoch lub innego państwa z listy podwyższonego ryzyka, przypominamy, że należy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w przypadku wystąpienia objawów takich jak: duszności, kaszel, czy gorączka lub kontaktu z osobą zakażoną. Przez kolejne dni od powrotu (maksymalnie 24) należy obserwować, czy wskazane wyżej objawy się nie pojawiły i znacząco nasiliły. Jeśli tak się stanie, należy zgłosić się na najbliższy oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny. W żadnym wypadku nie należy przebywać w przestrzeni publicznej lub zgłaszać się do miejscowego ośrodka zdrowia. 
Z poważaniem
Piotr Cichosz
/-/- Zastępca Wójta

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//