Informacja na temat odwołania zebrania w miejscowości Borów

Informujemy, że zebranie wiejskie zaplanowane na dzień 12 marca 2020 r. w miejscowości Borów, dotyczące wyboru sołtysa z uwagi na występowanie koronawirusa w Lubelskiem nie odbędzie się. Zostanie wyznaczony inny termin w odpowiednim czasie.

Z poważaniem

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków