Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dot. płatności

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa prosimy o realizacje wszelkich płatności - jeżeli to możliwe -  za pośrednictwem środków elektronicznych.

Rekomendujemy wpłaty rat podatku bezpośrednio na rachunek bankowy 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001

Wizyty inkasentów zbierających opłaty za wodę i ścieki zostały odwołane. Prosimy mieszkańców miejscowości w szczególności takich jak: Gorzków-Osada i Gorzków-Wieś, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Orchowiec, i gospodarstw z pozostałych miejscowości, gdzie nie było inkasenta  o  telefoniczne przekazywanie informacji na temat stanów licznika do stanowiska ds. naliczania opłat za wodę i ścieki nr tel; 846838156 wew. 303 oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez pracownika Urzędu Gminy.

Ponownie apelujemy do wszystkich osób, a w szczególności do osób starszych o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, do sytuacji skrajnych wymagających osobistego stawiennictwa.

 

Piotr Cichosz

/-/Zastępca Wójta

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//