Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Państwo,

wobec pojawiających się pytań chcieliśmy poinformować, że zwrot podatku akcyzowego na rzecz rolników  będzie dokonywany niezależnie od doręczenia decyzji. Niedostarczenie decyzji w terminie nie wstrzyma terminowej, ustawowej  wypłaty akcyzy, oczywiście o ile nie wystąpią nowe, niezależne od Gminy okoliczności.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//