Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Państwo,

wobec pojawiających się pytań chcieliśmy poinformować, że zwrot podatku akcyzowego na rzecz rolników  będzie dokonywany niezależnie od doręczenia decyzji. Niedostarczenie decyzji w terminie nie wstrzyma terminowej, ustawowej  wypłaty akcyzy, oczywiście o ile nie wystąpią nowe, niezależne od Gminy okoliczności.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta