Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie- zbiór trzciny.

OGŁOSZENIE
Gmina Gorzków ogłasza przetarg

,,Wykoszenie trzciny wraz ze zbiorem biomasy ze zbiornika wodnego Gorzków Osada"

bez zobowiązań finansowych.
Powierzchnia do wykoszenia około 7,00 ha
Kryterium przetargu: czas realizacji.
Termin realizacji do 28.02.2014 r.

Oferty prosimy składać do dnia 10-01-2014 do godz 1000

w sekretariacie Urzędu Gminy.

Nowe rozwiązania prawne w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazuje w załączeniu list Ministra Władysława Kosiniak-Kamysza w sprawie kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej nowych rozwiązań prawnych w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
Z wyrazami szacunku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.

 

 

Załączniki:

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

WÓJT

GMINY GORZKÓW

 

OGŁASZA

otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

w wymiarze pełnego etatu.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca prac projektowych

Wójt Gminy Gorzków pragnie poinformować mieszkańców Gminy Gorzków biorących udział w realizacji projektu „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik", że od dnia 9 grudnia 2013 r. na terenie gminy Gorzków będą prowadzone prace z zakresu przygotowania dokumentacji projektowo-technicznej w celu montażu kolektorów słonecznych. Z wizytą w Państwa domach mogą pojawić się przedstawiciele Wykonawcy inwestycji- konsorcjum: Hoven Sp. z o.o., ul. Bratysławska 1 a, 31-201 Kraków; Hoven Inwestycje Sp. z o.o., ul. Bratysławska 1 a, 31-201 Kraków. Projektanci będą posiadać stosowne zaświadczenia wydane przez Wójta Gminy Gorzków. Prosimy właścicieli nieruchomości o życzliwą współpracę i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień na danym etapie realizacji inwestycji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.12.2013 r.

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert na: „Uruchomienie strony internetowej i innych narzędzi ICT w celu wdrożenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej energii" oraz „Uruchomienie serwisu dla użytkowników umożliwiające dokonywanie transakcji on-line" w ramach projektu „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Termin składania ofert do dnia 09.12.2013 r., godz. 11:00.

Marek Kasprzak
/-/Wójt Gminy Gorzków

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//