Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Pomoc osobom poszkodowanym na Ukrainie.

 

Szczegóły

Program ferii zimowych przy CSK w Gorzkowie 2014.

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży - 2014.

przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie.

1001 pomysłów na nudę”

W dniach od 20 do 24.I.( w godz. Od.11.00 do 18.00.)

 

20.01.2014r. – Poniedziałek.

- Zajęcia plastyczne, rękodzieło własne, wykonanie laurki z życzeniami na Dzień Babci i Dziadka. Dla chętnych prace z origami (godz.11.00-14.00).

- Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży - dla chętnych.

Sprzęt muzyczny do wyboru.                                CODZIENNIE.

(godz.14.00-16.00).

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego na rok 2014.

 

WÓJT GMINY GORZKÓW
informuje:

Od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2014 roku kwota ta wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju) liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. W 2014 roku limit z 1 ha wynosi 81,70 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Załączniki:

Wniosek na zwrot podatku akcyzowego 2014

Oświadczenie

Wydłużenie terminu rekrutacji uczestników projektu.

        W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedłuża się termin rekrutacji uczestników projektu do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Ogłoszenie- zbiór trzciny.

OGŁOSZENIE
Gmina Gorzków ogłasza przetarg

,,Wykoszenie trzciny wraz ze zbiorem biomasy ze zbiornika wodnego Gorzków Osada"

bez zobowiązań finansowych.
Powierzchnia do wykoszenia około 7,00 ha
Kryterium przetargu: czas realizacji.
Termin realizacji do 28.02.2014 r.

Oferty prosimy składać do dnia 10-01-2014 do godz 1000

w sekretariacie Urzędu Gminy.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//