Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Logo cyfrowe

 

W załączeniu zamieszcza się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków" który został wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Gorzów nr 55/2018 z dnia 15 października 2018 r. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 14/3/2018 z dnia 28 września 2018 r. z Samorządem Województwa Lubelskiegojest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dotyczy realizacji projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”

Załączniki

"Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków"

Zmiana regulaminu z dnia 29.11.2018 r.

Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków

 

Logo cyfrowe

Gmina Gorzków rozpoczyna od 28 września 2018 r. realizację grantu: „Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla 50 osób z terenu gminy Gorzków z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia będą prowadzone w Centrum Spłeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w okresie od połowy listopada 2018 r. do końca marca 2019 r. Termin szkoleń będzie uwzględniał preferencje uczestników: godziny popołudniowe, weekendy.

Na jednego uczestnika będzie przypadać 24 godziny szkoleniowe odpowiadające dwóm modułom tematycznym (4 sesje szkoleniowe po 6 godzin każda). Grupy będą obejmować nie więcej niż 10 osób.

Tematyka szkoleń będzie uzależniona od preferencji uczestników, ale musi dotyczyć dwóch z następujących modułów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Warunki udziału w projekcie są następujące:

- zamieszkanie na terenie gminy Gorzków

- wiek powyżej 25 lat,

- wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering i ciepły posiłek.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Urzędzie Gminy Gorzków: tel. 84 6838156 wew. 308.oraz na stronie internetowej www.gorzkow.eu

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Terminarz zebrań wiejskich.

 

Antoniówka
22 września godzina 17:00

_________________________________________
Baranica
25 września godzina 18:00
_________________________________________
Borów i Borów Kolonia
28 września godzina 17:00
_________________________________________
Orchowiec, Bogusław, Felicjan
30 września godzina 15:00
_________________________________________
Borsuk
2 października 17:00
_________________________________________
Gorzków Wieś
5 października godzina 17:00
_________________________________________
Wielobycz
6 października godzina 17:00
_________________________________________
Gorzków-Osada, Zamostek, Góry
7 października godzina 14:00
_________________________________________
Olesin
9 października godzina 16:00
_________________________________________
Bobrowe
9 października godzina 17:00
_________________________________________
Piaski Szlacheckie
11 października godzina 17:00
_________________________________________
Chorupnik
12 października 17:00
_________________________________________
Widniówka
13 października godzina 16:00
_________________________________________
Czysta Dębina i Czysta Dębina Kolonia
13 października godzina 18:00
_________________________________________
Wiśniów
14 października godzina 14:00
_________________________________________
Wielkopole
14 października godzina 16:00

Szkolenie w sprawie uboju zwierząt na własny użytek.

weterynariaInformujemy o możliwości zapisów na bezpłatne szkolenie z zakresu przepisów prawa dotyczacych uboju zwierząt na użytek własny, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 539) osoby przeprowadzające ubój powinny obowiązkowo odbyć. Zapisów z podaniem imienia, nazwiska, adresu i nr telefonu mozna dokonać w Urzędzie Gminy w Gorzkowie oraz w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 60A od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. W przypadku zebrania się min. 30 osobowej grupy z danej gminy szkolenie będzie mogło zostać przeprowadzone na jej terenie.

zmiana planu zagospodarowania gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzków

obw-zmiana studium

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//