Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wydłużenie terminu rekrutacji uczestników projektu.

        W związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedłuża się termin rekrutacji uczestników projektu do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Ogłoszenie- zbiór trzciny.

OGŁOSZENIE
Gmina Gorzków ogłasza przetarg

,,Wykoszenie trzciny wraz ze zbiorem biomasy ze zbiornika wodnego Gorzków Osada"

bez zobowiązań finansowych.
Powierzchnia do wykoszenia około 7,00 ha
Kryterium przetargu: czas realizacji.
Termin realizacji do 28.02.2014 r.

Oferty prosimy składać do dnia 10-01-2014 do godz 1000

w sekretariacie Urzędu Gminy.

Nowe rozwiązania prawne w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazuje w załączeniu list Ministra Władysława Kosiniak-Kamysza w sprawie kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej nowych rozwiązań prawnych w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
Z wyrazami szacunku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.

 

 

Załączniki:

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

WÓJT

GMINY GORZKÓW

 

OGŁASZA

otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

w wymiarze pełnego etatu.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca prac projektowych

Wójt Gminy Gorzków pragnie poinformować mieszkańców Gminy Gorzków biorących udział w realizacji projektu „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik", że od dnia 9 grudnia 2013 r. na terenie gminy Gorzków będą prowadzone prace z zakresu przygotowania dokumentacji projektowo-technicznej w celu montażu kolektorów słonecznych. Z wizytą w Państwa domach mogą pojawić się przedstawiciele Wykonawcy inwestycji- konsorcjum: Hoven Sp. z o.o., ul. Bratysławska 1 a, 31-201 Kraków; Hoven Inwestycje Sp. z o.o., ul. Bratysławska 1 a, 31-201 Kraków. Projektanci będą posiadać stosowne zaświadczenia wydane przez Wójta Gminy Gorzków. Prosimy właścicieli nieruchomości o życzliwą współpracę i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień na danym etapie realizacji inwestycji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//