Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Dostawa wyposażenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina". 
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro prowadzi się zgodnie z art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Postępowanie służy analizie cen rynkowych oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Oferty można składać do dnia 17.09.2014 r. godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Gorzków. Zamówienie zawiera 32 krzesła  oraz 8 stołów konferencyjnych. 

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czysta Dębina". 
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro prowadzi się zgodnie z art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Postępowanie służy analizie cen rynkowych oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Oferty można składać do dnia 16.09.2014 r. godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Gorzków.
Komplet dokumentów można pobrać tutaj.


Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014.

 

 

       

 

 

Pragniemy zaprosić do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby sposobami Finansowania Inwestycji Proekologicznych.

Polska Fundacja Ekologiczna we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2014 roku w Kołobrzegu. W ramach I Międzynarodowego Forum Ekologicznego odbędą się także Targi ekologiczne.

Najważniejszym punktem Targów będzie Centrum Informacyjne Finansowania Inwestycji Proekologicznych, w którym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także Banku Ochrony Środowiska będą udzielali informacji na temat finansowania inwestycji.

 

Szczegółowe informacje:Forum ekologiczne

www.ekologiczny-dom.com

ZAPROSZENIE.

ZAPROSZENIE.

        Serdecznie zapraszamy na seminarium w ramach projektu Akademia Kobiet Aktywnych, które odbędzie się 22 sierpnia 2014 o godz. 16.00 w Gminnym Domu Kultury w Końskowoli .

Tematyką naszego seminarium będzie Kim jest Liderka? Kim jest Lider?

 

 

 

 

 

Załączniki:

Program seminarium.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//