Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Badania mammograficzne.


Gdynia, 6.11.2013r.

 

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusach FADO Centrum Usług Medycznych, należących do grupy LUX MED, które odwiedzą powiat krasnostawski.

Zainteresuj się, czy Twoja Żona, Mama i Siostra uczestniczą w profilaktycznych badaniach piersi!

Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Pozostałe panie mogą wykonać badanie odpłatnie, za okazaniem skierowania lekarskiego.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Badania można będzie wykonać w miejscowościach:

        Krasnystaw – 21 listopada na placu przy Szpitalu, ul. Sobieskiego 4

        Gorzków – 21 listopada przy Świetlicy Gminnej, ul. Nadrzeczna 4

        Stara Wieś – 22 listopada przy Stacji Paliw, Stara Wieś

        Izbica – 22 listopada przy Urzędzie Gminy, ul. Gminna 4

 

Rejestracja telefoniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 666 2 444, 801 080 007, www.fado.pl. Prosimy o przyniesienie ze sobą zdjęć z poprzednich badań mammograficznych, które pomogą w postawieniu skutecznej diagnozy.

Czytaj więcej...

Informacja o spotkaniu Krasnystaw.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotyczące kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego”

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.11.2013 o godz. 09:00

w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3

 

 

Komunikat Nr 2/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.

Komunikat Nr 2/2013
z dnia 17 października 2013 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nałożenia
obowiązku usuwania śniegu i lodu


        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenia dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu.

Czytaj więcej...

Komunikat Nr 1/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.

Komunikat Nr 1/2013
Z dnia 17 października 2013r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku
z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego
w okresie jesienno-zimowego

 

        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach· obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

        W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i nasilaniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych 1 wentylacyjnych - osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Czytaj więcej...

Wyjazdy na misje gospodarcze dla przedsiębiorców.

Szanowni Państwo,


       Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje szereg wyjazdów na misje gospodarcze dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Wyjazdy organizowane są w ramach Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, Schemat B.

Wizyty odbędą się w pięciu krajach:

* Impreza flagowa "Polska przez Pryzmat Nowych Technologii" w terminie 6-8.11.2013 r. w Turynie (Włochy) dla firm z sektora IT.

* Dni Polskie na międzynarodowej giełdzie rolno-spożywczej w terminie 11-15.11.2013r. w Rungis pod Paryżem (Francja) dla firm z sektora spożywczego.

* Elmia Subcontractor 2013 - Międzynarodowe Targi Poddostawców Przemysłu Elektromaszynowego w terminie 11- 16.11.2013 r. w Jönköping (Szwecja) dla firm z sektora metalowo-maszynowego.

* Seminarium dla przedsiębiorców z sektora drzewnego w drugiej połowie listopada 2013 r. w Londynie (Wielka Brytania).

·* Targi Menope 2013 - Międzynarodowe Targi Produktów Naturalnych i Organicznych w terminie 2-6.12.2013 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) dla firm z sektora spożywczego.


       W wyjazdach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność, tj. posiadający siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) działający w odpowiednim sektorze. Maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę. Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl  w zakładce Urząd Marszałkowski oraz www.invest.lubelskie.pl 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//