Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dot. zagrożenia epidemiologicznego

W związku z poważną sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem na terenie województwa lubelskiego apelujemy do mieszkańców gminy Gorzków o telefoniczne konsultowanie z pracownikami Urzędu Gminy terminów i sposobu załatwiania spraw. Zalecamy, jako nadrzędne – o ile to możliwe – telefoniczne lub elektroniczne formy kontaktu. Apelujemy również o powstrzymywanie się przed wizytami miejscach publicznych typu urząd, szkoła bank, biblioteka, targowisko i unikanie większych skupisk ludności w zamkniętych pomieszczeniach.

         Informujemy również, że od 12 marca 2020 r. zostaje zamknięta Szkoła Podstawowa i przedszkole w Gorzkowie. W obliczu zagrożenia epidemiologicznego generalną wartością staje się bezpieczeństwo i kształtowanie właściwych nawyków. Apelujemy do mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz, służb sanitarnych i ministra zdrowia.

Z poważaniem

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Sołtysa

dzien soltysa zyczenia prezydenta RP

Informacja Poradni POZ w Gorzkowie

informacja Agamed 10032020

Informacja na temat postępowania w przypadku podejrzenia występowania koronawirusa

Szanowni Państwo,
Wobec pojawiających się sygnałów o powrotach osób do gminy Gorzków  z północnych Włoch lub innego państwa z listy podwyższonego ryzyka, przypominamy, że należy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w przypadku wystąpienia objawów takich jak: duszności, kaszel, czy gorączka lub kontaktu z osobą zakażoną. Przez kolejne dni od powrotu (maksymalnie 24) należy obserwować, czy wskazane wyżej objawy się nie pojawiły i znacząco nasiliły. Jeśli tak się stanie, należy zgłosić się na najbliższy oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny. W żadnym wypadku nie należy przebywać w przestrzeni publicznej lub zgłaszać się do miejscowego ośrodka zdrowia. 
Z poważaniem
Piotr Cichosz
/-/- Zastępca Wójta

Zawiadomienie dot. wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borów

Zawiadomienie
Wójta Gminy Gorzków
z dnia 4 marca 2020 roku
w sprawie wyborów uzupełniajacych Sołtysa Sołectwa Borów

Na podstawie zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Gorzków z dnia 4 marca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borów podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Sołectwa Borów, że
Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku o godz.. 17:00 w Remizie OSP w Borowie.

W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, wybory przeprowadza się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 17:15 - bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.
Wyboru sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.
Z uwagi na ważność powyższej sprawy prosi się o niezawodne przybycie.

Wójt Gminy Gorzków
/-/Marek Kasprzak 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//