Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

Na co moga liczyć osoby objete kwarantanną