Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

UWAGA !

W celu usprawnienia pracy Urzędu Gminy Gorzków wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie, przesłać pocztą, bądź wrzucić do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na korytarzu (wejście od strony ul. Głównej)
przy BS Izbica do godz. 14:00.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//