UWAGA !

W celu usprawnienia pracy Urzędu Gminy Gorzków wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie, przesłać pocztą, bądź wrzucić do odpowiedniego pojemnika umieszczonego na korytarzu (wejście od strony ul. Głównej)
przy BS Izbica do godz. 14:00.