Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z ZIMĄ

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY?

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

CO MOŻNA ROBIĆ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do:

  • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy,
  • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Gorzków prosimy o pilny kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie – tel. 84 6838506 lub
84 6838156 w. 327, w godz. 7.30 – 15.30


Posterunku Policji w Żółkiewce - ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka, TEL/ 82 5756278


Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub tel. alarmowy 997


Telefon alarmowy –tel.112


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987

Zachęcamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzkowie na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//