Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Remizy OSP

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy budynku dwukondygnacyjnego Remizy OSP w Gorzkowie- Osadzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania, składający się z części opisowej i rysunkowej. Cena ma charakter ryczałtowy, należy skalkulować wszelkie potencjalne koszty niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę

Oferty można przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy Gorzków na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, dostarczyć osobiście lub przesłać czytelny skan oferty pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 września 2019 r. do godziny 1100. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu zamieszca się komplet dokumentów:

Zapytanie ofertowe, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 3

Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia  Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//