Informacja dotycząca III naboru zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest.

Szanowni Państwo

        Uprzejmie informujemy, że listy osób zakwalifikowanych w ramach III naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest obecnie znajdują się na etapie oczekiwania na wybór kolejnych wykonawców. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego po unieważnieniu przetargu obecnie ponawia procedurę przetargową, której celem jest wyłanianie nowych firm.
Po podpisaniu umów z nowymi wykonawcami, listy osób zakwalifikowanych zostaną przekazane do realizacji.

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po przeprowadzonym postępowaniu i wyłonieniu nowych wykonawców do Urzędów Gmin zostanie przesłana informacja o terminie rozpoczęcia IV naboru zgłoszeń.