Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Gorzków zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane realizacją inwestycji zostaną poinformowane o warunkach technicznych i organizacyjnych. Oczyszczalnie są planowane do budowy w 2020 r.

Piotr Cichosz

Zastępca Wójta