Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Uwaga! Istotne informacje o zmianach! POMOC Żywnościowa Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:
1 542,20 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 161,60 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzkowie
pod tel. 84 6838506 lub 84 6838156 w. 327

APEL DO MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z ZIMĄ

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY?

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

CO MOŻNA ROBIĆ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do:

  • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy,
  • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Gorzków prosimy o pilny kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie – tel. 84 6838506 lub
84 6838156 w. 327, w godz. 7.30 – 15.30


Posterunku Policji w Żółkiewce - ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka, TEL/ 82 5756278


Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub tel. alarmowy 997


Telefon alarmowy –tel.112


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987

Zachęcamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzkowie na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

Seniorze potrzebujesz pomocy? Zapoznaj się z programem "Wspieraj Seniora"

Seniorze!

- Masz 70 lat i więcej?
- Potrzebujesz wsparcia?
- Zdecydowałeś, że dla bezpieczeństwa pozostajesz w domu?
- Nie masz rodziny, która może Ci pomóc?

Zadzwoń na specjalną infolinię: 22 505 11 11
lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
w godzinach urzędowania na nr tel. 84 68 38 506

i zgłoś, czego potrzebujesz.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie:

- zakupi dla Ciebie artykuły podstawowej potrzeby np. żywność, środki higieny osobistej,
- wykupi leki w aptece.

Koszt zakupów ponosi senior.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

plakat dla seniora

Seniorze! Zostań w domu.
Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Czytaj więcej...

Informacja GOPS - zapisy do otrzymania pomocy żywnościowej

informacja gops zapisy pomoc zywnosciowa

Wydawanie żywności lipiec 2020

pomoc zywnosciowa lipiec 2020

Podkategorie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//