Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja GOPS - zapisy do otrzymania pomocy żywnościowej

informacja gops zapisy pomoc zywnosciowa

Wydawanie żywności lipiec 2020

pomoc zywnosciowa lipiec 2020

Ważne informacje dla rodziców!

rodzina500

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

 

Plakat o świadczeniu dobry start2

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Gorzkowie
Kierownik -Agnieszka Bociąg

Zespół Interdyscyplinarny

        W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Gorzków Zarządzeniem Nr 18/2011 z dnia 6 maja 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie.
2. Posterunek Policji w Żółkiewce.
3. Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.
4. Gimnazjum w Gorzkowie.
5. Szkoła Podstawowa w Orchowcu.
6. NZOZ w Gorzkowie.
7. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzkowie.
8. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Zamościu.
9. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej.

        Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 19 maja 2011r. wybrano Przewodniczącego Zespołu- Panią Agnieszkę Bociąg. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9 , 22-315 Gorzków -tel. 84 6838506, fax. 84 6838506, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A " w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W ramach procedury "Niebieskie Karty" członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
• udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
• podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
• zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
• opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
• rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:
• diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
• przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
• motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych;
• przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających lub leków;
• przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

 

Przydatne mogą okazać się poniższe dokumenty:

 Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa

 Punkty Konsultacyjne
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Organizacje Pozarządowe
wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 Ośrodki Pomocy Społecznej
wykaz OPS z terenu woj. lubelskiego

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
rejestr jednostek z terenu woj. lubelskiego

 Procedura Niebieskiej Karty

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

 Niebieska Linia
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

 Fundacja WINDA
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Osobisty Plan Awaryjny
dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GORZKÓW

Szanowni Państwo!

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie zwraca się z APELEM do wszystkich mieszkańców Gminy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i związanym z tym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Koronawirusa) i innych chorób zakaźnych - o zainteresowanie się - poprzez kontakt telefoniczny - osobami z sąsiedztwa, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zakupić podstawowych artykułów żywnościowych lub leków.
Pomoc w tych czynnościach może zaoferować każdy bez narażenia siebie i innych na zakażenie. Zakupione produkty należy pozostawić w siatce lub reklamówce, zawieszając je na ogrodzeniu posesji od strony wewnętrznej lub pozostawić je przed wejściem do domu osób potrzebujących.

Osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, które nie mają do kogo zwrócić się o pomoc w dokonaniu zakupu żywności lub leków, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS pod nr tel.

84 68 38 506; lub 84 68 38 156
od godz. 7.30 do godz 15.30
___________________________________
od godz. 15.30 do godz. 19.00 dostępny będzie alarmowy nr tel.
516 028 608.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podkategorie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//