Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GORZKÓW

Szanowni Państwo!

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie zwraca się z APELEM do wszystkich mieszkańców Gminy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i związanym z tym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Koronawirusa) i innych chorób zakaźnych - o zainteresowanie się - poprzez kontakt telefoniczny - osobami z sąsiedztwa, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zakupić podstawowych artykułów żywnościowych lub leków.
Pomoc w tych czynnościach może zaoferować każdy bez narażenia siebie i innych na zakażenie. Zakupione produkty należy pozostawić w siatce lub reklamówce, zawieszając je na ogrodzeniu posesji od strony wewnętrznej lub pozostawić je przed wejściem do domu osób potrzebujących.

Osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, które nie mają do kogo zwrócić się o pomoc w dokonaniu zakupu żywności lub leków, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS pod nr tel.

84 68 38 506; lub 84 68 38 156
od godz. 7.30 do godz 15.30
___________________________________
od godz. 15.30 do godz. 19.00 dostępny będzie alarmowy nr tel.
516 028 608.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin wydawania żywności LUTY 2020

I termin wydawania zywnosci 2020

Informacja na temat pomocy żywnościowej w 2020 roku

POPZ2020

Apel do mieszkańców Gminy Gorzków

        Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.
Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9, tel. 84 6838506, 84 6838156
lub:
Posterunku Policji w Żółkiewce
ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka, TEL/ 82 5756278
Komendy Powiatowej Policji
ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

        Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Wykaz placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie

Informacja na temat pomocy żywnościowej

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że wydawanie żywności przez tut. Ośrodek w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu a przebieg procedur związanych z jego realizacją może spowodować, że dostawy produktów żywnościowych do magazynu PCK w Lublinie mogą rozpocząć się w grudniu 2019 r. Dystrybucja żywności rozpocznie się z chwilą, kiedy w magazynie PCK będzie zgromadzona wystarczająca ilość żywności. Powyższa sytuacja, całkowicie jest od nas niezależna i powoduje, że pierwsza dystrybucja artykułów żywnościowych w tut. Ośrodku rozpocznie się 18 lutego 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9, 22-315 Gorzków tel. 846838506

Podkategorie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//