Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Termin wydawania żywności LUTY 2020

I termin wydawania zywnosci 2020

Informacja na temat pomocy żywnościowej w 2020 roku

wydawanie zywnosci 2020

Apel do mieszkańców Gminy Gorzków

        Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.
Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9, tel. 84 6838506, 84 6838156
lub:
Posterunku Policji w Żółkiewce
ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka, TEL/ 82 5756278
Komendy Powiatowej Policji
ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

        Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Wykaz placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie

Informacja na temat pomocy żywnościowej

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że wydawanie żywności przez tut. Ośrodek w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu a przebieg procedur związanych z jego realizacją może spowodować, że dostawy produktów żywnościowych do magazynu PCK w Lublinie mogą rozpocząć się w grudniu 2019 r. Dystrybucja żywności rozpocznie się z chwilą, kiedy w magazynie PCK będzie zgromadzona wystarczająca ilość żywności. Powyższa sytuacja, całkowicie jest od nas niezależna i powoduje, że pierwsza dystrybucja artykułów żywnościowych w tut. Ośrodku rozpocznie się 18 lutego 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9, 22-315 Gorzków tel. 846838506

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od dnia 01 lipca 2019 roku będą prowadzone zapisy do OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się od 01 lipca do 30 września 2019r. w godz. od 7.30 do 15.30 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ TO:
1. Kryterium dochodowe:
- dla osoby SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ 1 402,00 zł
- dla OSOBY W RODZINIE 1 056,00 zł
2.Trudna sytuacja określona w art. 7 ust. o pomocy społecznej

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W GMINIE GORZKÓW
Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: (84)6838506 lub (84)6838156 wew. 327

Plakat o świadczeniu dobry start

 

plakat nowe 500 2019

Podkategorie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//