Wesoła rodzina trzymająca się za ręce, od lewej tata, córeczka, synek i żona trzymająca niemowlę

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021r drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia 2021r, drogą tradycyjną (w formie papierowej) w GOPS Gorzków.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
84 6838506 | 84 6838156 wew. 327, 326
lub w siedzibie Ośrodka.