Drukuj

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” "Lubelskie bez barier"

Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej. 

Jakie wsparcie zostanie zapewnione uczestnikom?

 1. Diagnoza z IPD
 2. Po diagnozie z IPD istnieje możliwość skorzystania z dwóch lub więcej form wsparcia takich jak:
  • Podniesienie kwalifikacji kompetencji
  • Szkolenie
  • Pośrednictwo pracy
  • Doradztwo zawodowe
  • Wsparcie psychologiczne
  • Staż ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu
 3. Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia
 4. W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do skorzystania, bo naprawdę warto.  

Kontakt z biurem projektu: 

Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
Telefony:  81 441 75 79 | 533 030 007 | 696 299 477
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia 

** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, równie ż jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).