Drukuj

Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie do mieszkańców gminy o pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym z naszego sąsiedztwa w okresie zimowym. Nie bądźmy obojętni!

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Kto potrzebuje pomocy?

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej
odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi
na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Co można zrobić?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do:

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Gorzków prosimy o pilny kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie
tel. 84 6838506 lub 84 6838156 w. 327, w godz. 7.30 – 15.30


Posterunek Policji w Żółkiewce, ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka
tel. 82 5756278


Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, ul. Okrzei 11
tel. 82 5756210 lub tel. alarmowy 997


Telefon alarmowy 112


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
całodobowy telefon interwencyjny 987

Zachęcamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzkowie na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.