Informacja o zmianie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POMOC Żywnościowa Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

  • 1 542,20 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł, w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzkowie pod nr tel. 84 6838506 lub 84 6838156 w. 327