Drukuj
Logotyp programu pomoc żywnościowa

Informacje na temat wydawania żywności w miesiącu marcu 2021 roku. Sprawdź dzień i godzinę dla Swojej miejscowości.

Pomoc żywnościowa będzie wydawana w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie ul. Nadrzeczna 4

Data wydawania żywności Godzina Miejscowość
18 marzec 2021 rok od 8:00

Bogusław
Orchowiec
Felicjan

od 10:00

Baranica
Antoniówka
Czysta Dębina
Czysta Dębina-Kolonia

od 12:00

Borów
Borów-Kolonia
Olesin
Bobrowe

19 marzec 2021 rok od 8:00

Borsuk
Józefów
Piaski Szlacheckie
Chorupnik

od 10:00

Góry
Gorzków-Osada
Gorzków-Wieś
Zamostek

od 12:00

Wielkopole
Widniówka
Wiśniów
Wielobycz

Żywność będzie wydawana w godz. od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 84 68 38 506