#szczepimysie - niebieska grafika w której tle znajduje się kilka fotografi obejmujących się ludzi, fiolka ze szczepionką

Informacje na temat szczepień przeciw COVID-19. Dowiedz się, kiedy, jak i gdzie możesz się zarejestrować, jak zgłosić zapotrzebowanie na transport do punktu szczepień.

Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.

Kto może się zarejestrować?

  • od 15 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat,
  • od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia ruszą 25 stycznia 2021 r.

Jak możesz się zarejestrować?

  • zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989,
  • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
  • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (numery zamieszczone poniżej).

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.

Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, uruchomione zostały mobilne zespoły szczepiące. Jeśli potrzebujesz pomocy, zarejestruj się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień. Informacje, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dostępna jest na infolinii pod numerem telefonu 989.

Infolinia w Gminie Gorzków

okrągła grafika kobiety w słuchawkach z mikrofonem na głowie po lewej stronie niebieski okrąg z białym napisem infolinia gmina gorzków

Informujemy, że Gmina Gorzków realizuje zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W tym celu została uruchomiona infolinia Gminy Gorzków pod numerem telefonu:

516028608

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Kto może skorzystać z pomocy?

Osoby uprawnione do realizacji szczepień w ramach dowozu przez Gminę:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  • osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Szczepienia będą prowadzone w terminie od dnia 25 stycznia 2021 r. w dwóch punktach szczepień w Gorzkowie-Osadzie w planowanej ilości 60 szczepień w dwóch punktach tygodniowo.

Adresy punktów szczepień w Gminie Gorzków

Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Agamed",
ul. Nadrzeczna 1, 22-315 Gorzków Osada,
telefon: 508511515


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego Julitta Kaszycka-Policha,
ul. Nadrzeczna 1, 22-315 Gorzków Osada,
telefon: 846838999

Wykaz punktów szczepień z terenu powiatu krasnostawskiego (pdf,220KB)


Obecnie trwają szczepienia osób z grupy „zero”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny. Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.