Nabór wniosków na kolektory słoneczne

Logotyp RPO 2014 2020

 

Energia odnawialna w Gminie Gorzków

           

Zbliża się nabór wniosków dla działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

Aktualnie trwa weryfikacja zgłoszeń na rzecz instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Użytkownicy są zapraszani do podpisywania umów użyczenia z Gminą Gorzków. Treść umowy zawiera zasady użyczenia oraz finansowania projektu. Kwoty podawane w umowie mają charakter orientacyjny. Ich weryfikacja nastąpi poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz ewentualne wyniki przetargów. Audyty energetyczne i przygotowanie wniosku o dofinansowanie będą prowadzone w marcu i kwietniu 2016 r.

Osoby, które podpisały umowy użyczenia mogą spodziewać się wizyty projektanta w celu opracowania dokumentacji projektowej. Będzie dobierana wielkość instalacji, miejsce lokalizacji kolektorów i zasobnika cwu. W związku ze zdarzającymi się sytuacjami podszywania się pod audytorów, każdy z projektantów, który będzie chodził po domach będzie posiadał imienne upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy, w żadnym też wypadku nie będzie upoważniony do pobierania opłat od mieszkańców.

Realizacja inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania i może nastąpić najwcześniej w 2017 r.