Umowa na kolektory słoneczne podpisana

 

RPOWL 2014 202023 stycznia 2017 r. Pan Marek Kasprzak – Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę na realizacje zdania „Energia odnawialna w Gminie Gorzków”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z działania 4.1

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014 – 2020. Wartość całkowita wynosi 1 976 413, 59 zł., a wartość dofinansowania 1 379 355, 80 zł.

Celem zadania jest instalacja kolektorów słonecznych w 178 mieszkaniach na terenie gminy Gorzków w celu wyposażenia ich w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Rezultatem projektu będzie wzrost bezpieczeństwa energetycznego, efekt ekologiczny w postaci ograniczenia zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje efekt zanieczyszczeń oraz niższe koszty ogrzewania wody, poprawa jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych, rozwojowych regionu.

Zakres projektu obejmuje: montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); aplikację na urządzenia mobilne w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców, zliczania wyprodukowanej energii online w celach statystycznych oraz promocji OZE.