Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Pierwsze wzmianki na temat Żydów w Gorzkowie pochodzą z początku XIX w. Gorzkowscy Żydzi zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. W 1862 r. w Gorzkowie mieszkało 218 Żydów (57% społeczeństwa) . W 1877 r. Gorzków liczyli 705 mieszkańców, w tym 467 Żydów (66%). W 1921 r. osadę zamieszkiwało 691 osób, w tym 434 Żydów (62%). W okresie międzywojennym wielu Żydów z Gorzkowa przeprowadziło się do większych ośrodków miejskich.Żydzi w Gorzkowie (przed 1939r.)

       Wkrótce po wybuchu II wojny światowej, w 1940 r. Niemcy utworzyli w Gorzkowie Judenrat. Jego przewodniczącym został Izrael Edelstein, natomiast zastępcą – Chaim Kajzman. W skład Judenratu wchodzili również: Josef Kajzman, Leib Goldstein, Zaidel Honigman, Mattias Orland, Szlomo Cymerman, Daniel Wasser, Ajzyk Farber oraz Meir Merensztejn.

W 1940 r. w Gorzkowie powstało getto dla ludności żydowskiej. Pierwszy transport Żydów gorzkowskich do obozu zagłady w Bełżcu wyjechał wiosną 1940 r. Utworzone getto istniało do maja 1942 r., kiedy to wszystkich Żydów wysiedlono do Izbicy. Tam nastąpiła segregacja. Młodzi mężczyźni zostali wysłani do obozu pracy w Trawnikach, natomiast kobiety, starcy i dzieci wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Społeczność żydowska w Gorzkowie przestała istnieć.

Zbrodniarzami wojennymi, oprawcami Żydów i Polaków na terenie powiatu krasnostawskiego byli: Kurt Engels, SS-Hauptscharführer i szef Gestapo dla powiatu krasnostawskiego oraz Ludwik Klemm, SS-Unterscharführer i zastępca szefa Gestapo dla powiatu krasnostawskiego W latach 1941 - 1944 rezydowali w Izbicy. Swoje ofiary wypatrywali jeżdżąc po ulicach miasteczek motocyklem, dokonywali doraźnych rozstrzeliwań

Cmentarz Żydowski

Cmentarz żydowski       Cmentarz żydowski w Gorzkowie położony jest na granicy Gorzkowa z Chorupnikiem, po lewej stronie drogi prowadzącej z Gorzkowa do Chorupnika, za stawem, na wzniesieniu porośniętym laskiem sosnowym. Dokładna data założenia cmentarza nie jest znana, powstał on prawdopodobnie w poł. XIX w. Do tego czasu gorzkowscy Żydzi korzystali z cmentarza w Turobinie. Kirkut funkcjonował do 1942 r. Teren cmentarza ma kształt prostokąta o powierzchni 0,3 ha. Na kirkucie pochowani są także Żydzi rozstrzelani przez hitlerowców w 1942 r. Na cmentarzu nie zachowały się nagrobki. Brak jest ogrodzenia.

Informacje i fotografie: wirtualny sztetl

Artykuły - Historia

 • cmentarz

  mapa cmentarz wypis z rejestru gruntów

  Czytaj więcej...

 • Edward Bychawski z Borowa.

  Jednym z najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych przedstawicieli artystycznego, ludowego kowalstwa na Lubelszczyźnie jest Edward Bychawski z Borowa.       Urodził się w 1905 r. w Małochwieju Dużym. Wczesne dzieciństwo spędził w Lublinie, gdzie jego ojciec pracował w fabryce maszyn rolniczych Moritza....

  Czytaj więcej...

 • Zespół dworsko - parkowy w Wielkopolu.

         Miejscowość Wielkopole pojawia się w źródłach pisanych już w 1439 roku jako Wola Gorzkowska. Nazwa Wyelopolye została użyta po raz pierwszy w 1448 roku. W XV i XVI wieku folwark należał do rodu Gorzkowskich, herbu Tarnawa. Była to wieś gniazdowa, zamieszkała przez drobną szlachtę. Pod koniec XVI wieku...

  Czytaj więcej...

 • Zagłada społeczności żydowskiej.

  Pierwsze wzmianki na temat Żydów w Gorzkowie pochodzą z początku XIX w. Gorzkowscy Żydzi zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. W 1862 r. w Gorzkowie mieszkało 218 Żydów (57% społeczeństwa) . W 1877 r. Gorzków liczyli 705 mieszkańców, w tym 467 Żydów (66%). W 1921 r. osadę zamieszkiwało 691...

  Czytaj więcej...

 • Franciszek Jarocki "Jaćwing".

    Jarocki Franciszek – Teodor [ 1905-1985], oficer sł. st. piechoty WP, por. [ 1934], w konspiracji ZWZ/AK, kpt. sł. st. [1942], mjr [1945],ps. „Jadźwing”, „Witeź” vel  Franciszek Strzelecki. K-dt Obwodu AK Krasnystaw IV 1942- II 1944, K-dt Inspektoratu ROAK/DSZ Lublin– Okręg Lublin AK/ROAK/DSZ III –VI...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//