Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od dnia 01 lipca 2019 roku będą prowadzone zapisy do OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się od 01 lipca do 30 września 2019r. w godz. od 7.30 do 15.30 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ TO:
1. Kryterium dochodowe:
- dla osoby SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ 1 402,00 zł
- dla OSOBY W RODZINIE 1 056,00 zł
2.Trudna sytuacja określona w art. 7 ust. o pomocy społecznej

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W GMINIE GORZKÓW
Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: (84)6838506 lub (84)6838156 wew. 327

Plakat o świadczeniu dobry start

 

plakat nowe 500 2019

pomoc zywnosciowa 05 2019

wydawanie zywnosci luty 2019

        Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (obecnie pełnoletnich i niemieszkających już z rodzicami) – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Do 31 grudnia 2018 roku taką możliwość miały tylko rodziny posiadające na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie - do 18 roku życia i w przypadku dzieci uczących się - do 25 lat.
Wniosek o wyrobienie Karty Dużej Rodziny (KDR) można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gorzkowie, ul. Główna 9 w godzinach 7.30 – 15.30.
Nowe formularze dokumentów oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Karta Dużej Rodziny.

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Charakter umowy: umowa-zlecenie
Okresu umowy: od stycznia 2019

I Nazwa i adres Zleceniodawcy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, tel.84 6838506

II Ogólny zakres wykonywanych czynności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych...czytaj więcej

Podkategorie

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//