Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Seniorze!

- Masz 70 lat i więcej?
- Potrzebujesz wsparcia?
- Zdecydowałeś, że dla bezpieczeństwa pozostajesz w domu?
- Nie masz rodziny, która może Ci pomóc?

Zadzwoń na specjalną infolinię: 22 505 11 11
lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
w godzinach urzędowania na nr tel. 84 68 38 506

i zgłoś, czego potrzebujesz.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie:

- zakupi dla Ciebie artykuły podstawowej potrzeby np. żywność, środki higieny osobistej,
- wykupi leki w aptece.

Koszt zakupów ponosi senior.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

plakat dla seniora

Seniorze! Zostań w domu.
Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Czytaj więcej...

informacja gops zapisy pomoc zywnosciowa

pomoc zywnosciowa lipiec 2020

rodzina500

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

 

Plakat o świadczeniu dobry start2

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Gorzkowie
Kierownik -Agnieszka Bociąg

        W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Gorzków Zarządzeniem Nr 18/2011 z dnia 6 maja 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie.
2. Posterunek Policji w Żółkiewce.
3. Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.
4. Gimnazjum w Gorzkowie.
5. Szkoła Podstawowa w Orchowcu.
6. NZOZ w Gorzkowie.
7. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzkowie.
8. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Zamościu.
9. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej.

        Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 19 maja 2011r. wybrano Przewodniczącego Zespołu- Panią Agnieszkę Bociąg. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9 , 22-315 Gorzków -tel. 84 6838506, fax. 84 6838506, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A " w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W ramach procedury "Niebieskie Karty" członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
• udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
• podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
• zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
• opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
• rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:
• diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
• przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
• motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych;
• przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających lub leków;
• przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

 

Przydatne mogą okazać się poniższe dokumenty:

 Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa

 Punkty Konsultacyjne
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Organizacje Pozarządowe
wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 Ośrodki Pomocy Społecznej
wykaz OPS z terenu woj. lubelskiego

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
rejestr jednostek z terenu woj. lubelskiego

 Procedura Niebieskiej Karty

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

 Niebieska Linia
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

 Fundacja WINDA
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Osobisty Plan Awaryjny
dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Podkategorie

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//