Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Charakter umowy: umowa-zlecenie

Okresu umowy: od stycznia 2019

I Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, tel.84 6838506

II Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.<<< czytaj więcej >>>

        Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.
Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie, ul. Główna 9, tel. 84 6838506, 84 6838156
lub:
- Posterunku Policji w Żółkiewce - ul. Batalionów Chłopskich 1, 22-335 Żółkiewka, TEL/ 82 5756278
- Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

        Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

 

POPZ

Pomoc żywnościowa będzie wydawana w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie ul. Nadrzeczna 4


Data Miejscowości
 11.12.2018r.  Bogusław,
Orchowiec,
Felicjan,
Baranica,
Antoniówka,
Czysta Dębina,
Czysta Dębina-Kolonia,
Borów,
Borów-Kolonia,
Olesin, Bobrowe
 12.12.2018r.  Borsuk,
Józefów,
Piaski Szlacheckie,
Chorupnik,
Góry,
Gorzków-Osada,
Gorzków-Wieś,
Zamostek,
Wielkopole,
Widniówka,
Wiśniów,
Wielobycz

Żywność będzie wydawana w godz. 8.00 - 15.00
Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 846838506

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje,
że w dniach 11 i 12 grudnia 2018r. w godz. 8.00-15.00 będzie wydawana żywność
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie ul. Nadrzeczna.

Prosimy o zgłaszanie się osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania żywności.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 846838506

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje,
że w dniach 21 i 22 listopada 2018r. w godz. 8.00-15.00 będzie wydawana żywność
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie ul. Nadrzeczna.

Prosimy o zgłaszanie się osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania żywności.

Podkategorie

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//