Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że z dniem   16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które określa warunki uzyskania Karty Dużej Rodziny.


Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych przez Instytucje Państwowe jak i inne podmioty niepubliczne w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy, adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie wielodzietnej, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, bez względu na jej dochód.

O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wychowujące troje i więcej dzieci :

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku studentów   do ukończenia 25 roku życia.
  • bez ograniczeń wiekowych jeżeli w rodzinie  dziecko  legitymuje  się orzeczeniem
    o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zagubienia Karty Dużej Rodziny można wnioskować o duplikat Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,76 zł. Wpływy z opłaty za duplikat Karty stanowią dochód budżetu państwa.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie lub pobrać poniżej w dokumenty do pobrania.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:

–        w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość

–        w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia akt urodzenia

–      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

–        w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający tożsamość oraz stosowne orzeczenie.

- w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej bądź ustanowienie opiekuna prawnego.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oferta Partnerów Karta Dużej Rodzinyrodzina.gov.pl.

Wykaz zniżek Karta Dużej Rodzinyrodzina.gov.pl.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//