Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

 

 

W dniach  od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014. Ze stypendium mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Gorzków. Stypendium szkolne przysługuje uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych, w których miesięczny dochód netto nie przekracza kwoty 456,00 zł. na jednego członka rodziny. Przy przeliczaniu dochodów wg. kryterium dochodowego za dochód z 1ha przeliczeniowego należy przyjmować kwotę 250zł.

 

 

Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu:

 

◊ podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych,

jednolitego stroju szkolnego (1 bluza sportowa, 1 spodnie sportowe, 1 koszulka sportowa, 1 spodenki sportowe,),

tornistra, plecaka (raz w semestrze),

obuwia sportowego na w-f (dwa razy w semestrze),

stroju na w-f (raz w semestrze),

przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu,

artykułów i przyborów szkolnych,

okularów korekcyjnych,

tuszów do drukarek,

multimedialnych programów edukacyjnych,

sprzętu muzycznego,

komputera, oprogramowania, części do komputera,

biurka i krzesła do komputera,

oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.

 

Nie będą respektowane faktury na obuwie lub odzież bez dopisku „sportowe”. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, internat). Stypendium szkolne jest realizowane w formie refundacji poniesionych przez rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia kosztów, na podstawie dostarczonych faktur lub rachunków imiennych. Termin dostarczenia faktur i rachunków będzie podany w decyzji.

Formularz wniosku jest dostępny w Samorządowym Ośrodku Oświaty w Gorzkowie, pok. 14, szkołach lub w wersji elektronicznej (w załączeniu).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 68 38 559.

 

Załączniki:

Formularz wniosku.

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//