Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

rodzina500

 

 

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie przyjmował będzie wnioski w ramach programu „Rodzina 500 plus".
Wnioski będzie można składać w godz. 7.30 -15.30.

 

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem:
Poczty Polskiej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków
E- wnioski przez internet:
 - portal empatia.mrpips.gov.pl
 - PUE ZUS
 - bankowości elektronicznej.
Informacja telefoniczna nt. realizacji programu „Rodzina 500 plus": 84 6838506
Od marca br. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Ośrodka. Wnioski są również dostępne na stronie internetowej GOPS :
www.gops.gorzkow.eu
pobierz wniosek

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł NA DZIECKO.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:
 - 800 zł,
 - 1200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po upływie 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia zostanie przyznane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Ważne: Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Prawo do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//