Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

pomoc zywnosciowa2014-2020

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej to:
– dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00 zł
– dla osoby w rodzinie 1028,00 zł/os.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu: (84) 6838506

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//