Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Dobry Start ulotka

 

 

Co oznacza „Dobry Start”?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny.
Jako że „Dobry Start” ma charakter powszechny, obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie 300+ będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie.
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS. Wzory papierowych wniosków będą dostępne w GOPS w Gorzkowie.
Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 roku

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Warto pamiętać!

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów,uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//