Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje,
że w dniach 11 i 12 grudnia 2018r. w godz. 8.00-15.00 będzie wydawana żywność
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie ul. Nadrzeczna.

Prosimy o zgłaszanie się osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania żywności.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 846838506

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//