Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że od dnia 01 lipca 2019 roku będą prowadzone zapisy do OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się od 01 lipca do 30 września 2019r. w godz. od 7.30 do 15.30 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ TO:
1. Kryterium dochodowe:
- dla osoby SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ 1 402,00 zł
- dla OSOBY W RODZINIE 1 056,00 zł
2.Trudna sytuacja określona w art. 7 ust. o pomocy społecznej

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W GMINIE GORZKÓW
Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: (84)6838506 lub (84)6838156 wew. 327

Plakat o świadczeniu dobry start

 

plakat nowe 500 2019

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//