Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że wydawanie żywności przez tut. Ośrodek w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu a przebieg procedur związanych z jego realizacją może spowodować, że dostawy produktów żywnościowych do magazynu PCK w Lublinie mogą rozpocząć się w grudniu 2019 r. Dystrybucja żywności rozpocznie się z chwilą, kiedy w magazynie PCK będzie zgromadzona wystarczająca ilość żywności. Powyższa sytuacja, całkowicie jest od nas niezależna i powoduje, że pierwsza dystrybucja artykułów żywnościowych w tut. Ośrodku rozpocznie się 18 lutego 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9, 22-315 Gorzków tel. 846838506

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//