Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków

Wójt Gminy Gorzków ogłasza postępowanie: „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków”, które jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy. W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r. wraz z załącznikami. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godz. 11.00.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 - Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik nr 5. Szczegółowy opis oczyszczalni ścieków,

Załącznik nr 5. Budynek krat. Przekrój i rzut,

Załącznik nr 6. Szczegółowy opis stacji ujęcia wody,

Załacznik nr 6. Schemat technologiczny wodociągu.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//