Projekt chodnika w Chorupniku

Projekt chodnika w Chorupniku II etap do konsultacji.

mapa-2

Dokumentacja:mapa-2-etap

wypis z dokumentacji