Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej.

Szkolenie odbywa się od września do grudnia 2010 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Uczestniczki projektu poznają formalno-prawne i księgowe aspekty działalności stowarzyszenia, uczą się planowania, zarządzania i  realizacji projektów społecznych. Szkolenie prowadzi Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej

Konferencja.

 

W dniu 19 lipca 2010 roku odbyła się konferencja "Kobieta wczoraj i dziś. Polityka, biznes, organizacje społeczne", inaugurująca i promująca projekt "Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków".  Wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie Osadzie przy ul Nadrzecznej 4.

Głównym wątkiem konferencji była polityka UE oraz polskie ustawodawstwo w zakresie równego traktowania płci oraz praktyka w zakresie stosowania tego prawa. Przedstawiono bariery z jakimi spotykają się kobiety, pokazano możliwości do podejmowania działań społecznych, gospodarczych ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój agroturystyki i organizacji pozarządowych.

Program konferencji przedstawiał się w sposób następujący:

1. Wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Gorzków - Janusza Cichosza

2. Dr Piotr Cichosz - Urząd Gminy Gorzków/UMCS.  "Walka kobiet o równouprawnienie. Ideologie i ruchy społeczne"

3. Dr Marcin Szewczak - Wydział Prawa i Administracji/KUL. "Rola kobiety w rozwoju obszarów wiejskich ze wsparciem funduszy unijnych. Aspekty prawne".

4. Mgr Katarzyna Sieńko - Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej. "Od wielkich potrzeb do uśmiechu...O kobietach w organizacjach pozarządowych".

5. Mgr Maria Psujek - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. "Aktywizacja w kierunku agroturystyki".

6. Mgr Dorota Sawa Niećko - Agencja Rozwoju Lokalnego/ LGD "Krasnystaw Plus". "Kobieta w biznesie - rozwija skrzydła czy szuka poczucia bezpieczeństwa".

Projekt "Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie rekrutacyjne.

W dniu 28 maja 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków". Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Malinowska - koordynator projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//