Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kurs prawa jazdy kat. B

       Uczestnicy projektu „Mobilni na start”,, 11 kobiet i 4 mężczyzn rozpoczęli 27 sierpnia 2012 r. kurs prawa jazdy kat B. Zajęcia teoretyczne odbywały się z Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Zajęcia praktyczne są realizowane w Chełmie w OŚRODKU SZKOLENIA KURSOR Kaluźniak-Sztandera SPÓŁKA JAWNA, 22 – 100 Chełm, ul Lwowska 24. Zakończenie modułu planowane jest na październik 2012 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Galeria:

Kurs przedstawiciela handlowego.

       Beneficjenci projektu „Mobilni na start”, w okresie od 8 do 24 sierpnia 2012 r. brali udział w zajęciach kursu zawodowego przygotowującego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.W projekcie uczestniczy 11 kobiet oraz 4 mężczyzn z terenu Gminy Gorzków.Zajęcia odbywały się z Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie oraz w Szkole Podstawowej (zajęcia praktyczne na komputerach). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Galeria:

Harmonogram zajęć.

 

Informujemy uczestników projektu "Mobilni na start", że zajęcia z zakresu  kursu przygotowującego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego rozpoczną się w dniu 8 sierpnia 2012 r. o godz. 8:00. Będą odbywać się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul Nadrzecznej 4. Obecnośc w zajęciach jest obowiązkowa. Kurs prawa jazdy kat. B. rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu ww.kursu.

W załączeniu znajduje się szczegółowy harmonogram zajęć.

Ogłoszenie o naborze uczestników.

 

Gmina Gorzków informuje, że z dniem 01.06.2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu: „Mobilni na start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy nr POKL.07.03.00-06-055/11-00, zawartej w Lublinie w dniu 7 marca 2012 r. pomiędzy Gminą Gorzków, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt ma na celu zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez wzrost zdolności do zatrudnienia 10 kobiet i 5 mężczyzn z terenu Gminy Gorzków do 30.11.2012 r.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, uczących się, oraz min. jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałych na terenie Gminy Gorzków w wieku 18 – 35 lat. (10 kobiet i 5 mężczyzn). Warunkiem udziału w projekcie jest brak prawa jazdy kat. B. Dokumenty mogą również składać osoby w wieku 35 – 45 lat, wobec których będzie utworzona tzw. II lista rezerwowa.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w następującym zakresie:

a) Kurs zawodowy przygotowujący do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego ( 96 h.),

b) Kurs prawa jazdy kat B. (30 h. zajęć teoretycznych, grupowych i 30 h zajęć praktycznych, indywidualnych),

c) Kurs aktywizujący z doradcą zawodowym (2 h zajęć indywidualnych, 15 h zajęć grupowych),

W zakresie usług projektu oprócz szkoleń mieści się także: ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, egzamin na prawo jazdy kat. B.

Osoby, które chcą wziąć udział w Projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz pobrać, wypełnić i złożyć Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne do 30 czerwca 2012 r. Formularze można także uzyskać w Biurze Projektu.

Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy Gorzków, ul Głowna 9, 22 – 315 Gorzków-Osada, pok. 17, I piętro.

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2012 r.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//