Wyjazd do teatru w ramach zajęć z zakresu ekspresji kulturalnej.

PLAKAT