Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Do Sukcesu Przez Sport

 

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  Gmina Gorzków ogłasza nabór uczestników  do projektu:

 

"Do sukcesu przez sport"

 

Do udziału w projekcie zapraszamy  kobiety i mężczyzn  z terenu Gminy Gorzków,  zwłaszcza osoby uczące bądź kształcące się w wieku 15 - 30 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym, potrzebujące aktywizacji i integracji, chcące  włączyć się  dzialność sportową klubu "Zryw Gorzków".

KS "Zryw Gorzków" jest organizacją o długiej tradycji, uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich A Klasy. Sezon 2008/2009 zakończył na 7 miejscu w tabeli. Klub wystawia równolegle dwie dróżyny: juniorów i seniorów. Rola sportu, zwłaszcza piłki nożnej jako narzędzia integracji jest niezwykle ważna, daje nierzadko jedyną mozliwośc uczestniczenia w życiu społecznym. Uprawianie sportu otwiera również mozliwość awansu wielu młodym ludziom. Klub wzmacnia poczucie solidarności i tożsamości lokalnej. Powszechność piłki nożnej jako dyscypliny sportu, powoduje integrację różnych środowisk. Mając na uwadze kapitał społeczny mieszkańców Gminy Gorzków, należy uwzględniać ich potrzeby rozwijania zainteresowań i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Warunkiem rozwoju społecznego jest zdolnośc tworzenia się w grupy. Wokół silnego klubu sportowego mogą ogniskować lokalne działania społeczne. Incjatywa projektowa ma charakter oddolny.

Beneficjenci projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, które obejmuje uczestnictwo mężczyzn w: 32 h (wszędzie 1h=45 min) treningów piłkarskich na hali sportowej, 32 h treningów piłkarskich na boisku o sztucznej nawierzchni, uczestnictwo kobiet w : 32 h zajęć na pływalni , 32 h ćwiczeń aerobiku. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą ponadto udział w: warsztatach z psychologiem (8 h) oraz wyjeździe integracyjnym na mecz piłkarski Górnika Łęczna.

Uczestnicy projektu otrzymają użyteczne, atrakcyjne zestawy promocyjne składające się z z torby sportowej, koszulki treningowej i dresów. Dodatkowo zostaną wyposażeni w buty sportowe, piłki, kostiumy na pływalnię, czepki, okulary na basen.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci badaniami medycznymi z zakresu medycyny sportowej w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Udział we wszystkich treningach, zajęciach, warsztatach psychologicznych, wyjazd na mecz piłkarski, jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona!

Przewidywana liczba  objętych wsparciem  w ramach projektu to 30  osób, w tym 20 mężczyzn i 10 kobiet.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w biurze projektu w Urzędzie Gminy Gorzków,  ul. Główna 9, (I pietro, pok. 17)  lub pod numerem telefonu 84 68 38 566

Osoba odpowiedzialna

Piotr Cichosz

koordynator projektu

Realizacja Projektu.

 • Regulamin rekrutacji.

    REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,Do sukcesu przez sport” § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału kobiet w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3...

  Czytaj więcej...

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 18-12-2010 r. (sobota), o godz. 11-tej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie rozpoczną się warsztaty z psychologiem w ramach projektu "Do sukcesu przez sport". Uczestników projektu zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu. Przewidziana przerwa na kawę i ciastka,...

  Czytaj więcej...

 • Zajęcia z gry w piłkę nożną.

  Projekt "Do sukcesu przez sport", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada realizację 64 h. zajęć z zakresu gry w piłkę nożną. 32 na boisku o sztucznej nawierzchni i 32 na hali piłkarskiej. Zajęcia na boisku o sztucznej nawierzchni przy...

  Czytaj więcej...

 • Rozdanie zestawów promocyjnych.

  W dniu 10 września 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie uczestników projektu "Do sukcesu przez sport" z Januszem Cichoszem- wójtem Gminy Gorzków. Obecni byli także Piotr Cichosz - koordynator projektu oraz Leszek Dwoucha - trener piłkarzy "Zrywu"...

  Czytaj więcej...

 • Lista osób zakwalifikowanych

    Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Do sukcesu przez sport".   Michał Andrzejczak Kamil Koziel Grzegorz Stanisław Magdziarz Patryk Frączek Marcin Jan Rozesłaniec Mateusz Golec Bartłomiej Dworucha Paweł Szymczuk Krzysztof Niezgoda Damian Stępniak Mariusz Kuźmicki Dawid Zbigniew...

  Czytaj więcej...

 • do sukcesu przez sport - rekrutacja

  Spotkanie rekrutacyjne dotyczące udziału kobiet w projekcie  " Do sukcesu przez sport" odbyło się w dniu 14 lipca 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//