Do Sukcesu Przez Sport

 

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  Gmina Gorzków ogłasza nabór uczestników  do projektu:

 

"Do sukcesu przez sport"

 

Do udziału w projekcie zapraszamy  kobiety i mężczyzn  z terenu Gminy Gorzków,  zwłaszcza osoby uczące bądź kształcące się w wieku 15 - 30 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym, potrzebujące aktywizacji i integracji, chcące  włączyć się  dzialność sportową klubu "Zryw Gorzków".

KS "Zryw Gorzków" jest organizacją o długiej tradycji, uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich A Klasy. Sezon 2008/2009 zakończył na 7 miejscu w tabeli. Klub wystawia równolegle dwie dróżyny: juniorów i seniorów. Rola sportu, zwłaszcza piłki nożnej jako narzędzia integracji jest niezwykle ważna, daje nierzadko jedyną mozliwośc uczestniczenia w życiu społecznym. Uprawianie sportu otwiera również mozliwość awansu wielu młodym ludziom. Klub wzmacnia poczucie solidarności i tożsamości lokalnej. Powszechność piłki nożnej jako dyscypliny sportu, powoduje integrację różnych środowisk. Mając na uwadze kapitał społeczny mieszkańców Gminy Gorzków, należy uwzględniać ich potrzeby rozwijania zainteresowań i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Warunkiem rozwoju społecznego jest zdolnośc tworzenia się w grupy. Wokół silnego klubu sportowego mogą ogniskować lokalne działania społeczne. Incjatywa projektowa ma charakter oddolny.

Beneficjenci projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, które obejmuje uczestnictwo mężczyzn w: 32 h (wszędzie 1h=45 min) treningów piłkarskich na hali sportowej, 32 h treningów piłkarskich na boisku o sztucznej nawierzchni, uczestnictwo kobiet w : 32 h zajęć na pływalni , 32 h ćwiczeń aerobiku. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą ponadto udział w: warsztatach z psychologiem (8 h) oraz wyjeździe integracyjnym na mecz piłkarski Górnika Łęczna.

Uczestnicy projektu otrzymają użyteczne, atrakcyjne zestawy promocyjne składające się z z torby sportowej, koszulki treningowej i dresów. Dodatkowo zostaną wyposażeni w buty sportowe, piłki, kostiumy na pływalnię, czepki, okulary na basen.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci badaniami medycznymi z zakresu medycyny sportowej w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Udział we wszystkich treningach, zajęciach, warsztatach psychologicznych, wyjazd na mecz piłkarski, jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona!

Przewidywana liczba  objętych wsparciem  w ramach projektu to 30  osób, w tym 20 mężczyzn i 10 kobiet.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w biurze projektu w Urzędzie Gminy Gorzków,  ul. Główna 9, (I pietro, pok. 17)  lub pod numerem telefonu 84 68 38 566

Osoba odpowiedzialna

Piotr Cichosz

koordynator projektu