Liga Kobiet Aktywnych

 

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  Gmina Gorzków ogłasza nabór kandydatek  do projektu:

 

"Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków"

 

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie Panie z terenu Gminy Gorzków posiadające status osoby bezrobotnej lub pracujące w rolnictwie, chcące podnieść swoje kwalifikacje i aktywnie uczestniczyćw życiu kulturalnym gminy.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Po zakończeniu projektu kobiety będą miały możliwość założenia organizacji, która będzie rzecznikiem interesów kobiet w lokalnej społeczności.

Przewidywana liczba kobiet objętych wsparciem w ramach projektu to 15 osób.

W ramach projektu odbędzie się konferencja dotycząca sytuacji kobiet, cykl szkoleń dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz znajomość polityki UE i ustawodawstwa krajowego w zakresie praw kobiet. Na zakończenie zorganizowana zostanie wycieczka integracyjna (Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Lublin).

Kobiety chętne do udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w biurze projektu przy ul. Nadrzecznej 4 (w budynku świetlicy gminnej) lub pod numerem telefonu 84 68 38 564