Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Małymi Krokami Do Sukcesu

 

Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie jako jednostka organizacyjna Gminy Gorzków realizuje projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Gorzków pt. „Małymi krokami do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Priorytet:  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działania:

1.W dniu 24.03.2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Gorzków pt. Małymi krokami do sukcesu”, w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

2.W dniu 15 marca 2011 r. projekt ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr XXVI/398/2011.

3.W dniu 9 maja 2011 r. w Lublinie Wójt Gminy Gorzków Marek Kasprzak podpisał umowę nr 486/POKL.09.01.02-06-418/10-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.09.01.02-06-418/10: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Gorzków pt. „Małymi krokami do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.W okresie od 1.09.2011 r. do 30.06.2012 r. realizacja projektu w szkołach.

Projekt zrealizowany zostanie w roku szkolnym 2011/2012 i składał się będzie z dwóch działań:

1.Działanie nr 1 - „Wyposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych”.

2.Działanie nr 2 - „Dodatkowe zajęcia dla uczniów w klasach I - III”.

Cel ogólny projektu:

Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Dofinansowanie:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wynosi 60 000,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego gminy.

Biuro projektu:

Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie,

ul. Główna 9, 22-315 Gorzków

tel. 84 68 38 559, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja Projektu..

  • Rekrutacja.

      W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Gorzków pod tytułem   „ Małymi krokami do sukcesu” realizowanego przez Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie zostało zakwalifikowanych 52...

    Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//