Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Mobilni Na Start

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nr 1/POKL/7.3/2012, Gmina Gorzków przygotowała wniosek pt. „Mobilni na start”. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 28 grudnia  2012 r. zatwierdził listę rankingową wniosków. Projekt Gminy Gorzków otrzymał 89 punktów i został przyjęty do realizacji. Członkowie KOP zaproponowali dokonanie zmian merytorycznych w treści wniosku i w budżecie projektu. Negocjacje zostały zakończone w dniu 01-02-2012 r. Proponowana, ostateczna kwota dofinansowania wynosi 44 245,00 PLN.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-06-2012 r. do 30-11-2012 r. Wsparciem zostanie objętych 15 osób, (10 kobiet i 5 mężczyzn) z terenu Gminy Gorzków. Wiek uczestników projektu określono w granicach 18-35 lat, w przypadku wystąpienia trudności w rekrutacji będzie tworzona tzw. druga lista rezerwowa z osób w wieku 35 – 45 lat. W założeniu uczestnikami projektu mają być ludzie młodzi, uczący się (szkoły średnie, studia), bezrobotni, w tym jedna osoba niepełnosprawna. Celem projektu jest zwiększenie udziału  wżyciu społecznym poprzez wzrost zdolności do zatrudnienia.

W ramach zadań przewidziano: kurs  przygotowujący do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego – 96 h; kurs prawa jazdy kat B (30 h zajęć praktycznych, 30 h zajęć teoretycznych) dla wszystkich uczestników projektu zakończony egzaminem, bezpłatne badania medyczne, kurs aktywizujący z doradcą zawodowym w formie zajęć grupowych (15 h) i indywidualnych konsultacji (2 h dla każdego uczestnika). Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie. Udział jest bezpłatny.

Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2012 r.

Realizacja Projektu...

 • Kurs prawa jazdy kat. B

         Uczestnicy projektu „Mobilni na start”,, 11 kobiet i 4 mężczyzn rozpoczęli 27 sierpnia 2012 r. kurs prawa jazdy kat B. Zajęcia teoretyczne odbywały się z Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Zajęcia praktyczne są realizowane w Chełmie w OŚRODKU SZKOLENIA KURSOR Kaluźniak-Sztandera...

  Czytaj więcej...

 • Kurs przedstawiciela handlowego.

         Beneficjenci projektu „Mobilni na start”, w okresie od 8 do 24 sierpnia 2012 r. brali udział w zajęciach kursu zawodowego przygotowującego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.W projekcie uczestniczy 11 kobiet oraz 4 mężczyzn z terenu Gminy Gorzków.Zajęcia odbywały się z Centrum...

  Czytaj więcej...

 • Harmonogram zajęć.

    Informujemy uczestników projektu "Mobilni na start", że zajęcia z zakresu  kursu przygotowującego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego rozpoczną się w dniu 8 sierpnia 2012 r. o godz. 8:00. Będą odbywać się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul Nadrzecznej 4. ...

  Czytaj więcej...

 • Ogłoszenie o naborze uczestników.

    Gmina Gorzków informuje, że z dniem 01.06.2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu: „Mobilni na start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy nr POKL.07.03.00-06-055/11-00, zawartej w Lublinie w dniu 7...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//