Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Z Tarczą Sobieskiego.

       Trwa ostatni etap projektu Ekologicznego Klubu UNESCO pt. „Tarcza Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum dowodzenia projektu znajduje się w Piaskach, w budynku przy ul. Lubelskiej 80. Projekt zasięgiem obejmuje gminy tworzące Szlak Jana III Sobieskiego, a jego głównym celem jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych na tym Szlaku: zwiększenie inicjatyw organizacji pozarządowych, ich wiedzy i umiejętności, ustalenie standardów.

W dniu 19 grudnia 2013 r. odbędzie się konferencja zamykająca projekt „Tarcza Sobieskiego”. Konferencja podsumuje dotychczasowe szkolenia, warsztaty, coaching oraz działanie Centrum Informacji i Wsparcia Organizacji Pozarządowych (CIWOP) i inkubatora organizacji pozarządowych, jak również inne działania wynikające z projektu (między innymi udział NGO w opracowywaniu strategii rozwoju Szlaku JIIIS ,w ustalaniu planów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, itd.).

Zaprezentowane zostaną wyniki prac prowadzonych przez Fundację Hipokrates dotyczące standardów współpracy między JST i NGO, między CIWOP i Centrum Ekonomii Społecznej i wzajemnych między NGO.

Zaprezentowana zostanie także Diagnoza współpracy JST i NGO gmin Szlaku JIIIS oraz badania ewaluacyjne projektu, a także wyniki prac podjętych przez Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej w ramach indywidualnego coachingu dla przedstawicieli 35 organizacji pozarządowych z gmin Szlaku JIIIS.

„Tarcza Sobieskiego” kończąc się, poprzedza działania dwu ważnych projektów zaczynających się w styczniu 2014 roku. Pierwszym z nich jest „Debatuj, Decyduj, Działaj – 3 D Tarczy Sobieskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ekologiczny Klub UNESCO. Drugim jest: „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” współfinansowany z programu regionalnego MF EOG, realizowany przez gminę Piaski.

Obydwa projekty wskazywać będą niezbywalną rolę organizacji pozarządowych na Szlaku Jana III Sobieskiego oraz będą ułatwiać udział mieszkańców w działaniach realizowanych na Szlaku.

Projekt „3 –D Tarczy Sobieskiego” koncentruje się na ustaleniach planów współpracy między gminami i organizacjami pozarządowymi oraz zakłada serię działań partycypacyjnych (m.in. powołanie Rady Młodzieżowej i Rady osób starszych Szlaku JIIIS, przeprowadzenie sądów obywatelskich, grup fokusowych, itd.), w tym prowadzenie Programu Inicjatyw Najmniejszych, w którym trzyosobowe grupy nieformalne obywateli będą mogły w porozumieniu z Ekologicznym Klubem UNESCO realizować małe inicjatywy służące sprawom publicznym najbliżej okolicy.

Z kolei projekt dotyczący Obszaru Funkcjonalnego (OF) zakłada zwiększenie udziału mieszkańców w ustalaniu szczegółów 11 inwestycji kluczowych Szlaku JIIIS (po jednej dla każdej gminy, co wynika między innymi z ustaleń Strategii rozwoju Szlaku JIIIS w województwie lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim w oparciu o punkty węzłowe” z lutego 2013 r.). Udział mieszkańców w tych ustaleniach rozumiany jest jako udział bardziej aktywny niż konsultacje, tj. zakłada się ustalenie wspólnie z mieszkańcami funkcji i designu tego miejsca, a nie tylko uzyskiwanie opinii od mieszkańców w tej sprawie. Prace planistyczne odbywać się będą w oparciu o zmodyfikowaną technikę Planning for real w zespole pałacowo-parkowym w Wielkopolu.

              Wiadomo już, że 2014 rok zacznie się ciekawie dla organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że będzie to również atrakcyjne dla niezrzeszonych mieszkańców. Dziękując za dotychczasową współpracę i życząc wszelkiej pomyślności w okresie świątecznym i w nowym, 2014 roku, zapraszamy do odwiedzania Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Piaski, ul. Lubelska 80), do korzystania z portalu informacyjnego www.tarczasobieskiego.pl oraz do współpracy.

 

 

Magda Kuśmierczyk Ekologiczny Klub UNESCO

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//